| 8h - 21h (CN Nghỉ) 08 1771 7679  -  0909 886 183 , 431 Trường Chinh, Tân Bình, TpHCM

| LUMINARC |

Bộ 4 nồi thủy tinh Luminarc Vitro Blooming Amberline - 1L-2L-3L-5L

5.200.000 VNĐ
3.929.000 VNĐ

-24%

Bộ 4 nồi thủy tinh Luminarc Vitro Blooming Amberline - 1L-2L-3L-5L Nồi thủy tinh Lumina.....

Bộ 4 Nồi Thủy Tinh Luminarc Vitro Amberline Granite 1L-2L-3L-5L

5.000.000 VNĐ
3.069.000 VNĐ

-39%

Bộ 4 nồi thủy tinh Luminarc Vitro Amberline Granite 1L-2L-3L-5L Nồi thủy tinh Luminarc .....

Bộ 3 Nồi Thủy Tinh Luminarc Vitro Amberline Granite 2L-3L-5L

4.290.000 VNĐ
2.599.000 VNĐ

-39%

Bộ 3 Nồi Thủy Tinh Luminarc Vitro Amberline Granite 2L-3L-5L Nồi thủy tinh Luminarc đã .....

Bộ 3 Nồi Thủy Tinh Luminarc Vitro Amberline Granite 1.5L - 3L - 5L

4.100.000 VNĐ
2.419.000 VNĐ

-41%

Bộ 3 Nồi Thủy Tinh Luminarc Vitro Amberline Granite 1.5L - 3L - 5L Nồi thủy tinh Lumina.....

Bộ 4 Nồi Thủy Tinh Luminarc Vitro Amberline Granite 1L-1.5L-2L-3L

4.000.000 VNĐ
2.219.000 VNĐ

-45%

Bộ 4 nồi thủy tinh Luminarc Vitro Amberline Granite 1L-1.5L - 2L - 3L Nồi thủy tinh Lum.....

Bộ 3 Nồi Thủy Tinh Luminarc Vitro Amberline Granite 1L-3L-5L

3.990.000 VNĐ
2.539.000 VNĐ

-36%

Bộ 3 Nồi Thủy Tinh Luminarc Vitro Amberline Granite 1L-3L-5L Nồi thủy tinh Luminarc đã .....

Bộ 4 Nồi Thủy Tinh Luminarc Trianon Amberline 1.5L-2.5L-3.5L + Nồi TT Thấp Tay Cầm Amberline 1.5L

3.900.000 VNĐ
2.589.000 VNĐ

-34%

Bộ 4 nồi thủy tinh Luminarc Trianon Amberline 1.5L-2.5L-3.5L + Nồi TT Thấp Tay Cầm Vitro Ambe.....

Bộ 4 Nồi Thủy Tinh Luminarc Trianon Amberline 1.5L-2.5L-3.5L + Nồi TT Cao Tay Cầm Amberline 1.5L

3.900.000 VNĐ
2.589.000 VNĐ

-34%

Bộ 4 nồi thủy tinh Luminarc Trianon Amberline 1.5L-2.5L-3.5L + Nồi TT Cao Tay Cầm Vitro Amber.....

Bộ 3 nồi thủy tinh Luminarc Vitro Blooming Amberline - 1L-2L-3L

3.500.000 VNĐ
2.799.000 VNĐ

-20%

Bộ 3 nồi thủy tinh Luminarc Vitro Blooming Amberline - 1L-2L-3L Nồi thủy tinh Luminarc .....

Bộ 2 Nồi Thủy Tinh Luminarc Vitro Amberline Granite 3L - 5L

3.290.000 VNĐ
1.979.000 VNĐ

-40%

Bộ 2 Nồi Thủy Tinh Luminarc Vitro Amberline Granite 3L - 5L Nồi thủy tinh thương hiệu P.....

Bộ 3 Nồi Thủy Tinh Luminarc Vitro Amberline Granite 1L-2L-3L

3.190.000 VNĐ
1.779.000 VNĐ

-44%

Bộ 3 Nồi Thủy Tinh Luminarc Vitro Amberline Granite 1L-2L-3L Nồi thủy tinh Luminarc đã .....

Bộ 3 Nồi Thủy Tinh Luminarc Trianon Amberline 2.5L-3.5L + Nồi TT Thấp Tay Cầm Vitro Amberline 1.5L

3.090.000 VNĐ
1.979.000 VNĐ

-36%

Bộ 3 Nồi Thủy Tinh Luminarc Trianon Amberline 2.5L-3.5L + Nồi TT Thấp Tay Cầm Vitro Amberline.....

Bộ 3 Nồi Thủy Tinh Luminarc Trianon Amberline 2.5L-3.5L + Nồi TT Cao Tay Cầm Vitro Amberline 1.5L

3.090.000 VNĐ
1.979.000 VNĐ

-36%

Bộ 3 Nồi Thủy Tinh Luminarc Trianon Amberline 2.5L-3.5L + Nồi TT Cao Tay Cầm Vitro Amberline .....

Bộ 3 Nồi Thủy Tinh Luminarc Trianon Amberline 1.5L-3.5L + Nồi TT Thấp Tay Cầm Vitro Amberline 1.5L

3.090.000 VNĐ
1.999.000 VNĐ

-35%

Bộ 3 Nồi Thủy Tinh Luminarc Trianon Amberline 1.5L-3.5L + Nồi TT Thấp Tay Cầm Vitro Amberline.....

Bộ 2 Nồi Thủy Tinh Luminarc Vitro Amberline Granite 2L - 5L

2.990.000 VNĐ
1.809.000 VNĐ

-39%

Bộ 2 Nồi Thủy Tinh Luminarc Vitro Amberline Granite 2L - 5L Nồi thủy tinh thương hiệu P.....

Bộ 3 Nồi Thủy Tinh Luminarc Trianon Amberline 1.5L-2.5L + Nồi TT Cao Tay Cầm Vitro Amberline 1.5L

2.890.000 VNĐ
2.099.000 VNĐ

-27%

Bộ 3 Nồi Thủy Tinh Luminarc Trianon Amberline 1.5L-2.5L + Nồi TT Cao Tay Cầm Vitro Amberline .....

Bộ 2 Nồi Thủy Tinh Luminarc Vitro Amberline Granite 1L - 5L

2.790.000 VNĐ
1.849.000 VNĐ

-34%

Bộ 2 Nồi Thủy Tinh Luminarc Vitro Amberline Granite 1L - 5L Nồi thủy tinh thương hiệu P.....

Bộ 2 nồi thủy tinh Luminarc Vitro Blooming Amberline - 2L-3L

2.500.000 VNĐ
1.999.000 VNĐ

-20%

Bộ 2 nồi thủy tinh Luminarc Vitro Blooming Amberline - 2L-3L Nồi thủy tinh Luminarc đã .....

Bộ 2 nồi thủy tinh Luminarc Vitro Blooming Amberline - 1L-3L

2.300.000 VNĐ
1.799.000 VNĐ

-22%

Bộ 2 nồi thủy tinh Luminarc Vitro Blooming Amberline - 1L-3L Nồi thủy tinh Luminarc đã .....

Bộ 2 nồi thủy tinh Luminarc Trianon Amberline 3.5L + Nồi TT Thấp Tay Cầm Vitro Amberline 1.5L

2.300.000 VNĐ
1.479.000 VNĐ

-36%

Bộ 2 nồi thủy tinh Luminarc Trianon Amberline 3.5L + Nồi TT Thấp Tay Cầm Vitro Amberline 1.5L.....

Bộ 2 nồi thủy tinh Luminarc Trianon Amberline 3.5L + Nồi TT Cao Tay Cầm Vitro Amberline 1.5L

2.300.000 VNĐ
1.479.000 VNĐ

-36%

Bộ 2 nồi thủy tinh Luminarc Trianon Amberline 3.5L + Nồi TT Cao Tay Cầm Vitro Amberline 1.5L .....

Bộ 2 Nồi Thủy Tinh Luminarc Vitro Amberline Granite 2L - 3L

2.290.000 VNĐ
1.219.000 VNĐ

-47%

Bộ 2 Nồi Thủy Tinh Luminarc Vitro Amberline Granite 2L - 3L Nồi thủy tinh thương hiệu P.....

Bộ 2 nồi thủy tinh Luminarc Trianon Amberline 2.5L - 3.5L

2.200.000 VNĐ
1.469.000 VNĐ

-33%

Bộ 2 nồi thủy tinh Luminarc Trianon Amberline 2.5L - 3.5L Nồi thủy tinh thương hiệu Phá.....

Bộ 2 nồi thủy tinh Luminarc Amberline Blooming NB213 - 1L + 3L

2.200.000 VNĐ
1.699.000 VNĐ

-23%

Bộ 2 nồi thủy tinh Luminarc Amberline Blooming NB213 - 1L + 3L Nồi thủy tinh Luminarc đ.....

Bộ 2 Nồi Thủy Tinh Luminarc Vitro Amberline Granite 1L - 3L

2.190.000 VNĐ
1.259.000 VNĐ

-43%

Bộ 2 Nồi Thủy Tinh Luminarc Vitro Amberline Granite 1L - 3L Nồi thủy tinh thương hiệu P.....

Bộ 2 Nồi Thủy Tinh Luminarc Vitro Amberline Granite 1.5L - 3L

2.190.000 VNĐ
1.129.000 VNĐ

-48%

Bộ 2 Nồi Thủy Tinh Luminarc Vitro Amberline Granite 1.5L - 3L Nồi thủy tinh thương hiệu.....

Bộ 2 nồi thủy tinh Luminarc Trianon Amberline 2.5L + Nồi TT Thấp Tay Cầm Vitro Amberline 1.5L

2.080.000 VNĐ
1.499.000 VNĐ

-28%

Bộ 2 nồi thủy tinh Luminarc Trianon Amberline 2.5L + Nồi TT Thấp Tay Cầm Vitro Amberline 1.5L.....

Nồi thủy tinh Luminarc Vitro Blooming Amberline J0886 - 5L

1.990.000 VNĐ
1.449.000 VNĐ

-27%

Nồi thủy tinh Luminarc Vitro Blooming Amberline J0886 Nồi thủy tinh thấp một tay cầm Lu.....

Nồi Thủy Tinh Luminarc Vitro Amberline Granite N2702 - 5L

1.990.000 VNĐ
1.249.000 VNĐ

-37%

Nồi Thủy Tinh Luminarc Vitro Amberline Granite N2702 Nồi thủy tinh thương hiệu Pháp đã .....

Bộ 2 Nồi Thủy Tinh Luminarc Vitro Amberline Granite 1L - 2L

1.890.000 VNĐ
1.089.000 VNĐ

-42%

Bộ 2 Nồi Thủy Tinh Luminarc Vitro Amberline Granite 1L - 2L Nồi thủy tinh thương hiệu P.....

Bộ 2 nồi thủy tinh Luminarc Trianon Amberline 1.5L + Nồi TT Thấp Tay Cầm Vitro Amberline 1.5L

1.800.000 VNĐ
1.279.000 VNĐ

-29%

Bộ 2 nồi thủy tinh Luminarc Trianon Amberline 1.5L + Nồi TT Thấp Tay Cầm Vitro Amberline 1.5L.....

Nồi thủy tinh Luminarc Vitro Blooming Amberline H6891 - 3L

1.490.000 VNĐ
1.059.000 VNĐ

-29%

Nồi thủy tinh Luminarc Vitro Blooming Amberline H6891 Nồi thủy tinh thấp một tay cầm Lu.....

Nồi Thủy Tinh Luminarc Vitro Amberline Granite N1769 - 3L

1.390.000 VNĐ
699.000 VNĐ

-50%

Nồi Thủy Tinh Luminarc Vitro Amberline Granite N1769 Nồi thủy tinh thương hiệu Pháp đã .....

Nồi Thủy Tinh Luminarc Vitro Amberline Granite C6318 - 2L - Trắng

1.390.000 VNĐ
399.000 VNĐ

-71%

Nồi Thủy Tinh Luminarc Vitro Amberline Granite C6318 2L Nồi thủy tinh thương hiệu Pháp .....

Nồi thủy tinh Luminarc Trianon Amberline D2795 - 3.5L

1.390.000 VNĐ
849.000 VNĐ

-39%

Nồi thủy tinh Luminarc Trianon Amberline D2795 Nồi thủy tinh thương hiệu Pháp đã có mặt.....

Bộ 12 món đồ dùng bàn ăn thủy tinh Luminarc Ikumi - Trắng hoa văn

1.390.000 VNĐ
689.000 VNĐ

-50%

Bộ 12 món đồ dùng bàn ăn thủy tinh Luminarc Ikumi Model: Luminarc Ikumi 12 món .....

Nồi Thủy Tinh Luminarc Vitro Blooming Amberline L2715 - 1.5L

1.200.000 VNĐ
429.000 VNĐ

-64%

Nồi thủy tinh Luminarc Vitro Blooming Amberline L2715 1.5L Nồi thủy tinh thấp một tay c.....

Nồi thủy tinh Luminarc Vitro Blooming Amberline H6890 - 2L

1.190.000 VNĐ
849.000 VNĐ

-29%

Nồi thủy tinh Luminarc Vitro Blooming Amberline H6890 Nồi thủy tinh thấp một tay cầm Lu.....

Nồi thủy tinh thấp một tay cầm Luminarc Vitro Amberline L2638 -1.5L

1.090.000 VNĐ
709.000 VNĐ

-35%

Nồi thủy tinh thấp một tay cầm Luminarc Vitro Amberline L2638 Nồi thủy tinh thấp một ta.....

Nồi Thủy Tinh Luminarc Vitro Amberline Granite N2266 - 2L

1.090.000 VNĐ
529.000 VNĐ

-51%

Nồi Thủy Tinh Luminarc Vitro Amberline Granite N2266 Nồi thủy tinh thương hiệu Pháp đã .....

Danh mục sản phẩm nổi bật

Đại lý Phân Phối Luminarc tại Hồ Chí Minh


Luminarc là thương hiệu nổi tiếng về đồ gia dụng theo phong cách Hoàng Gia Châu Âu. Thương hiệu sản xuất của Pháp từ những năm 1948. Luminarc rất nổi tiêng trên thế giới đã xuất khẩu đi 180 quốc gia chuyên về các sản phẩm: Nồi thủy tinh Luminarc, Bộ bình ly thủy tinh Luminarc, ly thủy tinh Luminarc, bình nước thủy tinh Luminarc, hũ thủy tinh Luminarc, tô - chén - đĩa Luminarc, nồi thuỷ tinh cao cấp, bộ nồi thủy tinh cao cấp luminarc … Luminarc là một thương hiệu thủy tinh, pha lê luôn luôn thay đổi để đưa ra những ý tưởng sáng tạo đến từng chi tiết giúp cho tổ ấm của bạn luôn trở nên thân mật, đầy sức sống và thú vị, là trợ thủ đắc lực của các bà nội trợ và đầu bếp Châu Âu, Việt Nam và trên thế giới.

đại lý luminarc chính hãng

Luminarc tuyệt tác thủy tinh Pháp

Cuộc sống ngày càng phát triển và nhưng sản phẩm độc hại càng nhiều theo đó kéo theo tình trạng an toàn cho sức khỏe luôn được người dùng quan tâm nhất. Chính vì vậy Luminarc như một món quà cho các bà nội trợ vì tất cả sản phẩm của hãng được sản xuất bằng thủy tinh cao cấp nguyên chất, tinh khiết luôn được kiểm tra khắt khe về an toàn cho người sử dụng, giúp bữa ăn trong mỗi gia đình thêm ngon miệng hơn.

phân phối luminarc hồ chí minh
Lucasa phân phối rất nhiều nhóm hàng Luminarc chính hãng

Tại sao bạn và gia đình nên chọn đồ gia dụng Luminarc?

 • Thương hiệu lâu đời từ năm 1948 của Pháp rất nổi tiếng toàn thế giới, nguồn gốc rõ dàng, được kiểm định bởi các chuyên gia hàng đầu thế giới.
 • Sản phẩm được sản xuất nghiêm ngặt theo thiêu chuẩn Châu Âu, nguyên liệu 100% thủy tinh cao cấp, tinh khiết và sang trọng.
 • Sản phẩm an toàn cho người sử dụng: Chịu nhiệt tốt, chống va đập tốt và sử dụng tốt cho lò vi sóng, máy rửa chén…
 • Thiết kế phong cách Hoàng Gia Châu Âu rất sang trọng, thiết kế đẹp mắt, tao nhã, và tôn lên vẻ đẹp độc đáo cho không gian bếp và phòng khách cho gia đình bạn.
 • Sử dụng đồ gia dụng thủy tinh Luminarc không hấp thụ màu hay bám mùi như dùng đồ nhựa, sản phẩm dễ lau chùi và không hấp thụ vi trùng, sản phẩm dễ dàng rửa được cả nhiệt độ cao như máy rửa chén. Do bằng thủy tinh nguyên chất trong suốt nên bạn dễ dàng nhìn thấy đồ ăn bên trong.
đại lý luminarc hồ chí minh
Chọn Luminarc là chọn bạn và gia đình có sức khỏe tốt

Chúng tôi luôn hiểu rằng quý khách hàng cần gì, và luôn phục vụ những gì tốt nhất để khách hàng yên tâm nhất. Đảm bảo giá trị những món ăn ngon và chất lượng. Kèm theo những chính sách khi mua hàng online tuyệt vời.

 • 100% Hàng mới chính hãng. Bảo hành 10 năm.
 • Luôn có giá rẻ hơn trung tâm điện máy bên ngoài.
 • Giao hàng miễn phí tại TpHCM.
 • Chính sách giao hàng cực nhanh có thể 3h *, giao lắp đặt hướng dẫn chi tiết khi sử dụng.
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày. Đặc biệt ưu đãi riêng cho khách hàng mua lẻ đổi trả trong 7 ngày nếu không ưng ý (Lưu ý hàng chưa sử dụng, còn nguyên thùng mới)

Lucasa xin giới thiệu đến quý khách hàng các sản phẩm Luminarc bán chạy nhất và từng loại theo nhu cầu khác nhau:

 • Nồi thủy tinh Luminarc : Nồi thủy tinh hiện này đã và đang được sử dụng rất nhiều trọng nhà bếp, và Luminarc có nhưng bộ nồi thủy tinh rất cao cấp dành cho nấu chiên hay xào: Nồi thủy tinh Luminarc Blooming Amberline, Nồi thủy tinh Luminarc Amberline tay cầm, Nồi thủy tinh Luminarc Vitro Blooming Amberline, Nồi thủy tinh Luminarc Amberline Granite. Tùy theo nhu cầu gia đình bạn có thể chọn loại 1 nồi hay 2, 3, 4 nồi với những dung tích khác nhau 1L hay 1,5L, 2L, 3L, 5L. Tất cả nồi thủy tinh mang thương hiệu Luminarc đều sang trọng và độc đáo.
 • Bộ bình ly thủy tinh Luminarc : Bộ bình ly thủy tinh chúng ta có thể dùng trong phòng khách rất sang trọng với nhiều mẫu mã và kiểu cách khác nhau: Bộ bình ly thủy tinh Luminarc Funny Flower 5 món, Bộ bình ly thủy tinh Luminarc Rotterdam Ice Blue 5 món, Bộ bình ly thủy tinh Luminarc Tivoli Embossme 7 món...
 • Ly thủy tinh Luminarc : Ly thủy tinh mang thương hiệu Luminarc luôn có nhiều mẫu mã, kích thước và chủng loại khác nhau, Lucasa đang phân phối khoảng gần 100 loại ly thủy tinh rất đẹp và sang trọng như: Ly uống nước Sanlto, Ly bia Cervoise, Ly rượu Vigne Sherry...
 • Bình nước thủy tinh Luminarc : Bình đựng nước và bình rượu Luminarc cũng đã rất phổ biến trên thị trường. Loại bình này chúng ta có thể dùng với nhiều mục đích khác nhau trong gia đình. Bình đựng rượu khác đặc biệt với kiểu dáng đẹp và lạ mắt rất thu hút khách hàng...
 •  Hũ - Tô - Chén - Đĩa Luminarc : Nhu cầu đựng đồ ăn hàng ngày vào tủ lạnh rất cần thiết, trước kia khách hàng thường dùng hũ hay tô nhựa thật sự không an toàn cho cơ thể. Vì vậy việc dùng hũ, tô, chén, đĩa Luminarc là giải phải tốt nhất, an toàn cho thực phẩm khi để tủ lạnh và lại còn đẹp mắt sang trọng.
đại lý luminarc hồ chí minh
Đại lý Phân Phối Luminarc chính hãng

Lucasa Việt Nam hiện nay là Đại lý Phân Phối Chính Thức thương hiệu Luminarc. Quý khách hàng và đại lý cần mua hàng giá tốt xin liên hệ thông tin ghi ở hình ảnh bên trên. Lucasa luôn cam kết hàng chất lượng, mẫu mã đẹp đi kèm nhiều ưu đãi về giá cũng như quà tặng.

Tags: dokhuyenmai, hang khuyen mai, bình thủy tinh, do khuyen mai, thủy tinh, hũ thủy tinh, đồ khuyến mãi, nồi thủy tinh, nồi thủy tinh luminarc, bình thủy tinh đựng nước, bình đựng nước thủy tinh, nồi thủy tinh vision, ly thuy tinh, noi thuy tinh, đồ khuyến mãi giá sỉ, thuy tinh, bộ nồi thủy tinh, hàng khuyến mãi từ các hãng, nồi vision, đồ khuyến mại từ các hãng tphcm, hu thuy tinh, ly thủy tinh giá rẻ, bộ ly thủy tinh, cốc thủy tinh đẹp, nấu bếp, ly luminarc, bộ cốc thủy tinh, chảo thủy tinh, nước thủy tinh, bộ nồi thủy tinh luminarc, đồ khuyến mãi giá rẻ, đồ thủy tinh, bộ nồi vision, nồi sứ nấu bếp từ, nồi luminarc, Luminarc, Đại lý Phân phối Luminarc, luminarc vietnam, luminarc sản xuất ở đâu, đại lý thủy tinh luminarc, đại lý luminarc hồ chí minh, luminarc là của nước nào, san pham luminarc, luminarc sản xuất ở đâu, luminarc la gi, công ty luminarc