Tư vấn 8h - 21h (chủ nhật nghỉ) : 028 3765 8579 - 0909 886 183 , Hồ Chí Minh

| PHÂN PHỐI LUMINARC |

Tô thủy tinh Luminarc Diwali D7409 - 9cm

38.000 VNĐ
35.000 VNĐ

-8%

Tô thủy tinh Luminarc Diwali D7409 Model : Luminarc Diwali D7409 Loại : Tô.....

Tô thủy tinh Luminarc Diwali D7361 - 12cm

40.000 VNĐ
35.000 VNĐ

-13%

Tô thủy tinh Luminarc Diwali D7361 Model : Luminarc Diwali D7361 Loại : Tô.....

Tô thủy tinh Luminarc Diwali L5667 - 11.5cm

40.000 VNĐ
35.000 VNĐ

-13%

Tô thủy tinh Luminarc Diwali L5667 Model : Luminarc Diwali L5667 Loại : Tô.....

Bình Nước Thủy Tinh Luminarc ARC G2635 1.0 Lít

69.000 VNĐ
65.000 VNĐ

-6%

Bình Nước Thủy Tinh Luminarc ARC G2635 1.0 Lít Model: Bình Nước Thủy Tinh Luminarc.....

Bình Nước Thủy Tinh Luminarc ARC G2662 1.3 Lít

79.000 VNĐ
69.000 VNĐ

-13%

Bình Nước Thủy Tinh Luminarc ARC G2662 1.3 Lít   Model: Bình Nước Thủy Tinh .....

Bình Thuỷ Tinh Luminarc Wavy G2673 1.3 Lít

79.000 VNĐ
69.000 VNĐ

-13%

Bình Thuỷ Tinh Luminarc Wavy G2673 1.3 Lít Model: Bình Thuỷ Tinh Luminarc Wavy G26.....

Bình Nước Thủy Tinh Luminarc Quadro G2667 0.5 Lít

80.000 VNĐ
69.000 VNĐ

-14%

Bình Nước Thủy Tinh Luminarc Quadro G2667 0.5 Lít Model: Bình Nước Thủy Tinh Lumin.....

Bình Nước Thủy Tinh Luminarc Tivoli G2674 1.6 Lít

86.000 VNĐ
79.000 VNĐ

-8%

Bình Nước Thủy Tinh Luminarc Tivoli G2674 1.6 Lít Model: Bình Nước Thủy Tinh Lumin.....

Bình Nước Thuỷ Tinh Luminarc Flame J8535 1.3 Lít

89.000 VNĐ
79.000 VNĐ

-11%

Bình Nước Thuỷ Tinh Luminarc Flame J8535 1.3 Lít Model: Bình Nước Thuỷ Tinh Lumina.....

Bình Nước Thủy Tinh Luminarc Quadro G2666 1.1 Lít

89.000 VNĐ
79.000 VNĐ

-11%

Bình Nước Thủy Tinh Luminarc Quadro G2666 1.1 Lít Model: Bình Nước Thủy Tinh Lumin.....

Tô thủy tinh Luminarc Diwali L5686 - 18cm

89.000 VNĐ
79.000 VNĐ

-11%

Tô thủy tinh Luminarc Diwali L5686 Model : Luminarc Diwali L5686 Loại : Tô.....

Bình nước thuỷ tinh Luminarc Octime G2664 1.1 Lít

99.000 VNĐ
89.000 VNĐ

-10%

Bình nước thuỷ tinh Luminarc Octime G2664 1.1 Lít Model: Bình nước thuỷ tinh Lumin.....

Bình Thuỷ Tinh Luminarc Arc Ice Blue L0535 1.3 Lít

99.000 VNĐ
89.000 VNĐ

-10%

Bình Thuỷ Tinh Luminarc Arc Ice Blue L0535 1.3 Lít Model: Bình Thuỷ Tinh Luminarc .....

Bình Nước Thủy Tinh Luminarc Octime G2665 1.6 Lít

109.000 VNĐ
99.000 VNĐ

-9%

Bình Nước Thủy Tinh Luminarc Octime G2665 1.6 Lít Model: Bình Nước Thủy Tinh Lumin.....

Tô thủy tinh Luminarc Diwali D7410 - 21cm

120.000 VNĐ
109.000 VNĐ

-9%

Tô thủy tinh Luminarc Diwali D7410 Model : Luminarc Diwali D7410 Loại : Tô.....

Bình Nước Thủy Tinh Luminarc Quadro G2668 1.7 Lít

129.000 VNĐ
109.000 VNĐ

-16%

Bình Nước Thủy Tinh Luminarc Quadro G2668 1.7 Lít Model: Bình Nước Thủy Tinh Lumin.....

Bộ 12 Ly Rượu Thủy Tinh Luminarc Gin Shot 16160 - 30ml

144.000 VNĐ
139.000 VNĐ

-3%

Bộ 12 Ly Rượu Thủy Tinh Luminarc Gin Shot 16160 Model : Luminarc Gin Shot 16160 .....

Bộ 6 Ly Bia Thủy Tinh Luminarc Brasserie G8251 - 285ml

174.000 VNĐ
269.000 VNĐ

--55%

Bộ 6 Ly Bia Thủy Tinh Luminarc Brasserie G8251 Model : Luminarc Brasserie G8251 .....

Bộ 4 Ly Rượu Champagne Thủy Tinh Luminarc World Wine G8981 - 160ml

180.000 VNĐ
149.000 VNĐ

-17%

Bộ 4 Ly Rượu Champagne Thủy Tinh Luminarc World Wine G8981 Model : Luminarc World .....

Bộ 6 Ly Thủy Tinh Cao Luminarc Vigne H2104 - 350ml

180.000 VNĐ
169.000 VNĐ

-6%

Bộ 6 Ly Thủy Tinh Cao Luminarc Vigne H2104 Model : Luminarc Vigne H2104 Lo.....

Bộ 6 Ly Thủy Tinh Thấp Luminarc Sterling G2519 - 330ml

180.000 VNĐ
169.000 VNĐ

-6%

Bộ 6 Ly Thủy Tinh Thấp Luminarc Sterling G2519 Model : Luminarc Sterling G2519 .....

Bộ 6 Ly Thủy Tinh Thấp Luminarc Vigne G2574 - 310ml

180.000 VNĐ
169.000 VNĐ

-6%

Bộ 6 Ly Thủy Tinh Thấp Luminarc Vigne G2574 Model : Luminarc Vigne G2574 L.....

Bộ Bình Ly Thủy Tinh Luminarc 5 Món Funny Flower J8515

189.000 VNĐ
159.000 VNĐ

-16%

Bộ Bình Ly Thủy Tinh Luminarc 5 Món Funny Flower J8515 Model: Bộ Bình Ly Thủy Tinh.....

Bộ 6 Ly Rượu Champagne Thủy Tinh Luminarc Savoie 11911 - 170ml

190.000 VNĐ
149.000 VNĐ

-22%

Bộ 6 Ly Rượu Champagne Thủy Tinh Luminarc Savoie 11911 Model : Luminarc Savoie .....

Bộ 6 Ly Rượu Vang Thủy Tinh Luminarc Savoie 11909 - 140ml

190.000 VNĐ
149.000 VNĐ

-22%

Bộ 6 Ly Rượu Vang Thủy Tinh Luminarc Savoie 11909 Model : Luminarc Savoie 11909 .....

Bộ 6 Ly Thủy Tinh Cao Luminarc Vigne G2571 - 290ml

190.000 VNĐ
149.000 VNĐ

-22%

Bộ 6 Ly Thủy Tinh Cao Luminarc Vigne G2571 Model : Luminarc Vigne G2571 Lo.....

Bộ 6 Ly Bia Thủy Tinh Luminarc Brasserie G8252 - 425ml

192.000 VNĐ
269.000 VNĐ

--40%

Bộ 6 Ly Bia Thủy Tinh Luminarc Brasserie G8252 Model : Luminarc Brasserie G8252 .....

Bộ 6 Ly Bia Thủy Tinh Luminarc Britannia 15706 - 290ml

192.000 VNĐ
249.000 VNĐ

--30%

Bộ 6 Ly Bia Thủy Tinh Luminarc Britannia 15706 Model : Luminarc Britannia 15706 .....

Bộ 6 Ly Bia Thủy Tinh Luminarc Haworth 04361 - 290ml

192.000 VNĐ
169.000 VNĐ

-12%

Bộ 6 Ly Bia Thủy Tinh Luminarc Haworth 04361 Model : Luminarc Haworth 04361 .....

Bộ 6 Ly Thủy Tinh Thấp Luminarc Sterling G2516 - 200ml

195.000 VNĐ
155.000 VNĐ

-21%

Bộ 6 Ly Thủy Tinh Thấp Luminarc Sterling G2516 Model : Luminarc Sterling G2516 .....

Bộ 6 Ly Thủy Tinh Thấp Luminarc Vigne G2572 - 200ml

195.000 VNĐ
155.000 VNĐ

-21%

Bộ 6 Ly Thủy Tinh Thấp Luminarc Vigne G2572 Model : Luminarc Vigne G2572 L.....

Bộ 6 Ly Rượu Vang Thủy Tinh Luminarc Savoie 11908 - 190ml

200.000 VNĐ
189.000 VNĐ

-6%

Bộ 6 Ly Rượu Vang Thủy Tinh Luminarc Savoie 11908 Model : Luminarc Savoie 11908 .....

Bộ 6 Ly Thủy Tinh Thấp Luminarc Sterling G2564 - 300ml

200.000 VNĐ
169.000 VNĐ

-16%

Bộ 6 Ly Thủy Tinh Thấp Luminarc Sterling G2564 Model : Luminarc Sterling G2564 .....

Bộ 12 Ly Rượu Thủy Tinh Luminarc Hot Shot G2613 - 34ml

204.000 VNĐ
199.000 VNĐ

-2%

Bộ 12 Ly Rượu Thủy Tinh Luminarc Hot Shot G2613 Model : Luminarc Hot Shot G2613 .....

Bộ 12 Ly Rượu Thủy Tinh Luminarc Sterling L8087 - 60ml

204.000 VNĐ
199.000 VNĐ

-2%

Bộ 12 Ly Rượu Thủy Tinh Luminarc Sterling L8087 Model : Luminarc Sterling L8087 .....

Bộ 6 Ly Rượu Vang Thủy Tinh Luminarc Savoie 11907 - 250ml

210.000 VNĐ
179.000 VNĐ

-15%

Bộ 6 Ly Rượu Vang Thủy Tinh Luminarc Savoie 11907 Model : Luminarc Savoie 11907 .....

Danh mục sản phẩm nổi bật

Đại lý Phân Phối Luminarc tại Hồ Chí Minh


Luminarc là thương hiệu nổi tiếng về đồ gia dụng theo phong cách Hoàng Gia Châu Âu. Thương hiệu sản xuất của Pháp từ những năm 1948. Luminarc rất nổi tiêng trên thế giới đã xuất khẩu đi 180 quốc gia chuyên về các sản phẩm: Nồi thủy tinh Luminarc, Bộ bình ly thủy tinh Luminarc, ly thủy tinh Luminarc, bình nước thủy tinh Luminarc, hũ thủy tinh Luminarc, tô - chén - đĩa Luminarc, nồi thuỷ tinh cao cấp, bộ nồi thủy tinh cao cấp luminarc … Luminarc là một thương hiệu thủy tinh, pha lê luôn luôn thay đổi để đưa ra những ý tưởng sáng tạo đến từng chi tiết giúp cho tổ ấm của bạn luôn trở nên thân mật, đầy sức sống và thú vị, là trợ thủ đắc lực của các bà nội trợ và đầu bếp Châu Âu, Việt Nam và trên thế giới.

đại lý luminarc chính hãng

Luminarc tuyệt tác thủy tinh Pháp

Cuộc sống ngày càng phát triển và nhưng sản phẩm độc hại càng nhiều theo đó kéo theo tình trạng an toàn cho sức khỏe luôn được người dùng quan tâm nhất. Chính vì vậy Luminarc như một món quà cho các bà nội trợ vì tất cả sản phẩm của hãng được sản xuất bằng thủy tinh cao cấp nguyên chất, tinh khiết luôn được kiểm tra khắt khe về an toàn cho người sử dụng, giúp bữa ăn trong mỗi gia đình thêm ngon miệng hơn.

phân phối luminarc hồ chí minh
Lucasa phân phối rất nhiều nhóm hàng Luminarc chính hãng

Tại sao bạn và gia đình nên chọn đồ gia dụng Luminarc?

 • Thương hiệu lâu đời từ năm 1948 của Pháp rất nổi tiếng toàn thế giới, nguồn gốc rõ dàng, được kiểm định bởi các chuyên gia hàng đầu thế giới.
 • Sản phẩm được sản xuất nghiêm ngặt theo thiêu chuẩn Châu Âu, nguyên liệu 100% thủy tinh cao cấp, tinh khiết và sang trọng.
 • Sản phẩm an toàn cho người sử dụng: Chịu nhiệt tốt, chống va đập tốt và sử dụng tốt cho lò vi sóng, máy rửa chén…
 • Thiết kế phong cách Hoàng Gia Châu Âu rất sang trọng, thiết kế đẹp mắt, tao nhã, và tôn lên vẻ đẹp độc đáo cho không gian bếp và phòng khách cho gia đình bạn.
 • Sử dụng đồ gia dụng thủy tinh Luminarc không hấp thụ màu hay bám mùi như dùng đồ nhựa, sản phẩm dễ lau chùi và không hấp thụ vi trùng, sản phẩm dễ dàng rửa được cả nhiệt độ cao như máy rửa chén. Do bằng thủy tinh nguyên chất trong suốt nên bạn dễ dàng nhìn thấy đồ ăn bên trong.
đại lý luminarc hồ chí minh
Chọn Luminarc là chọn bạn và gia đình có sức khỏe tốt

Chúng tôi luôn hiểu rằng quý khách hàng cần gì, và luôn phục vụ những gì tốt nhất để khách hàng yên tâm nhất. Đảm bảo giá trị những món ăn ngon và chất lượng. Kèm theo những chính sách khi mua hàng online tuyệt vời.

 • 100% Hàng mới chính hãng. Bảo hành 10 năm.
 • Luôn có giá rẻ hơn trung tâm điện máy bên ngoài.
 • Giao hàng miễn phí tại TpHCM.
 • Chính sách giao hàng cực nhanh có thể 3h *, giao lắp đặt hướng dẫn chi tiết khi sử dụng.
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày. Đặc biệt ưu đãi riêng cho khách hàng mua lẻ đổi trả trong 7 ngày nếu không ưng ý (Lưu ý hàng chưa sử dụng, còn nguyên thùng mới)

Lucasa xin giới thiệu đến quý khách hàng các sản phẩm Luminarc bán chạy nhất và từng loại theo nhu cầu khác nhau:

 • Nồi thủy tinh Luminarc : Nồi thủy tinh hiện này đã và đang được sử dụng rất nhiều trọng nhà bếp, và Luminarc có nhưng bộ nồi thủy tinh rất cao cấp dành cho nấu chiên hay xào: Nồi thủy tinh Luminarc Blooming Amberline, Nồi thủy tinh Luminarc Amberline tay cầm, Nồi thủy tinh Luminarc Vitro Blooming Amberline, Nồi thủy tinh Luminarc Amberline Granite. Tùy theo nhu cầu gia đình bạn có thể chọn loại 1 nồi hay 2, 3, 4 nồi với những dung tích khác nhau 1L hay 1,5L, 2L, 3L, 5L. Tất cả nồi thủy tinh mang thương hiệu Luminarc đều sang trọng và độc đáo.
 • Bộ bình ly thủy tinh Luminarc : Bộ bình ly thủy tinh chúng ta có thể dùng trong phòng khách rất sang trọng với nhiều mẫu mã và kiểu cách khác nhau: Bộ bình ly thủy tinh Luminarc Funny Flower 5 món, Bộ bình ly thủy tinh Luminarc Rotterdam Ice Blue 5 món, Bộ bình ly thủy tinh Luminarc Tivoli Embossme 7 món...
 • Ly thủy tinh Luminarc : Ly thủy tinh mang thương hiệu Luminarc luôn có nhiều mẫu mã, kích thước và chủng loại khác nhau, Lucasa đang phân phối khoảng gần 100 loại ly thủy tinh rất đẹp và sang trọng như: Ly uống nước Sanlto, Ly bia Cervoise, Ly rượu Vigne Sherry...
 • Bình nước thủy tinh Luminarc : Bình đựng nước và bình rượu Luminarc cũng đã rất phổ biến trên thị trường. Loại bình này chúng ta có thể dùng với nhiều mục đích khác nhau trong gia đình. Bình đựng rượu khác đặc biệt với kiểu dáng đẹp và lạ mắt rất thu hút khách hàng...
 •  Hũ - Tô - Chén - Đĩa Luminarc : Nhu cầu đựng đồ ăn hàng ngày vào tủ lạnh rất cần thiết, trước kia khách hàng thường dùng hũ hay tô nhựa thật sự không an toàn cho cơ thể. Vì vậy việc dùng hũ, tô, chén, đĩa Luminarc là giải phải tốt nhất, an toàn cho thực phẩm khi để tủ lạnh và lại còn đẹp mắt sang trọng.
đại lý luminarc hồ chí minh
Đại lý Phân Phối Luminarc chính hãng

Lucasa Việt Nam hiện nay là Đại lý Phân Phối Chính Thức thương hiệu Luminarc. Quý khách hàng và đại lý cần mua hàng giá tốt xin liên hệ thông tin ghi ở hình ảnh bên trên. Lucasa luôn cam kết hàng chất lượng, mẫu mã đẹp đi kèm nhiều ưu đãi về giá cũng như quà tặng.

Tags: dokhuyenmai, hang khuyen mai, bình thủy tinh, do khuyen mai, thủy tinh, hũ thủy tinh, đồ khuyến mãi, nồi thủy tinh, nồi thủy tinh luminarc, bình thủy tinh đựng nước, bình đựng nước thủy tinh, nồi thủy tinh vision, ly thuy tinh, noi thuy tinh, đồ khuyến mãi giá sỉ, thuy tinh, bộ nồi thủy tinh, hàng khuyến mãi từ các hãng, nồi vision, đồ khuyến mại từ các hãng tphcm, hu thuy tinh, ly thủy tinh giá rẻ, bộ ly thủy tinh, cốc thủy tinh đẹp, nấu bếp, ly luminarc, bộ cốc thủy tinh, chảo thủy tinh, nước thủy tinh, bộ nồi thủy tinh luminarc, đồ khuyến mãi giá rẻ, đồ thủy tinh, bộ nồi vision, nồi sứ nấu bếp từ, nồi luminarc, Luminarc, Đại lý Phân phối Luminarc, luminarc vietnam, luminarc sản xuất ở đâu, đại lý thủy tinh luminarc, đại lý luminarc hồ chí minh, luminarc là của nước nào, san pham luminarc, luminarc sản xuất ở đâu, luminarc la gi, công ty luminarc