Tư vấn 8h - 21h (chủ nhật nghỉ) : 028 3765 8579 - 0909 886 183 , Hồ Chí Minh

| PHÂN PHỐI LUMINARC |

Bộ 4 Ly Rượu Champagne Thủy Tinh Luminarc World Wine G8981 - 160ml

180.000 VNĐ
149.000 VNĐ

-17%

Bộ 4 Ly Rượu Champagne Thủy Tinh Luminarc World Wine G8981 Model : Luminarc World .....

Bộ 4 Ly Rượu Vang Thủy Tinh Luminarc World Wine E5979 - 350ml

280.000 VNĐ
239.000 VNĐ

-15%

Bộ 4 Ly Rượu Vang Thủy Tinh Luminarc World Wine E5979 Model : Luminarc World Wine .....

Bộ 4 Ly Rượu Vang Thủy Tinh Luminarc World Wine E5980 - 470ml

300.000 VNĐ
279.000 VNĐ

-7%

Bộ 4 Ly Rượu Vang Thủy Tinh Luminarc World Wine E5980 Model : Luminarc World Wine .....

Bộ 4 Ly Rượu Vang Thủy Tinh Luminarc World Wine E5981 - 580ml

320.000 VNĐ
289.000 VNĐ

-10%

Bộ 4 Ly Rượu Vang Thủy Tinh Luminarc World Wine E5981 Model : Luminarc World Wine .....

Bộ 6 Ly Bia Thủy Tinh Luminarc Benidorm G2616 - 450ml

264.000 VNĐ
249.000 VNĐ

-6%

Bộ 6 Ly Bia Thủy Tinh Luminarc Benidorm G2616 Model : Luminarc Benidorm G2616 .....

Bộ 6 Ly Bia Thủy Tinh Luminarc Brasserie G8251 - 285ml

174.000 VNĐ
269.000 VNĐ

--55%

Bộ 6 Ly Bia Thủy Tinh Luminarc Brasserie G8251 Model : Luminarc Brasserie G8251 .....

Bộ 6 Ly Bia Thủy Tinh Luminarc Brasserie G8252 - 425ml

192.000 VNĐ
269.000 VNĐ

--40%

Bộ 6 Ly Bia Thủy Tinh Luminarc Brasserie G8252 Model : Luminarc Brasserie G8252 .....

Bộ 6 Ly Bia Thủy Tinh Luminarc Britannia 15114 - 570ml

270.000 VNĐ
259.000 VNĐ

-4%

Bộ 6 Ly Bia Thủy Tinh Luminarc Britannia 15114 Model : Luminarc Britannia 15114 .....

Bộ 6 Ly Bia Thủy Tinh Luminarc Britannia 15706 - 290ml

192.000 VNĐ
249.000 VNĐ

--30%

Bộ 6 Ly Bia Thủy Tinh Luminarc Britannia 15706 Model : Luminarc Britannia 15706 .....

Bộ 6 Ly Bia Thủy Tinh Luminarc Haworth 04361 - 290ml

192.000 VNĐ
169.000 VNĐ

-12%

Bộ 6 Ly Bia Thủy Tinh Luminarc Haworth 04361 Model : Luminarc Haworth 04361 .....

Bộ 6 Ly Bia Thủy Tinh Luminarc Haworth 13192 - 570ml

270.000 VNĐ
249.000 VNĐ

-8%

Bộ 6 Ly Bia Thủy Tinh Luminarc Haworth 13192 Model : Luminarc Haworth 13192 .....

Bộ 6 Ly Rượu Champagne Thủy Tinh Luminarc Savoie 11911 - 170ml

190.000 VNĐ
149.000 VNĐ

-22%

Bộ 6 Ly Rượu Champagne Thủy Tinh Luminarc Savoie 11911 Model : Luminarc Savoie .....

Bộ 6 Ly Rượu Champagne Thủy Tinh Luminarc Senso G3809 - 160ml

380.000 VNĐ
299.000 VNĐ

-21%

Bộ 6 Ly Rượu Champagne Thủy Tinh Luminarc Senso G3809 Model : Luminarc Senso G3809.....

Bộ 6 Ly Rượu Thủy Tinh Luminarc Cognac G2629 - 250ml

270.000 VNĐ
249.000 VNĐ

-8%

Bộ 6 Ly Rượu Thủy Tinh Luminarc Cognac G2629 Model : Luminarc Cognac G2629 .....

Bộ 6 Ly Rượu Thủy Tinh Luminarc Cognac G2630 - 130ml

240.000 VNĐ
229.000 VNĐ

-5%

Bộ 6 Ly Rượu Thủy Tinh Luminarc Cognac G2630 Model : Luminarc Cognac G2630 .....

Bộ 6 Ly Rượu Vang Thủy Tinh Luminarc MultiRaindrop H5703 - 350ml

360.000 VNĐ
289.000 VNĐ

-20%

Bộ 6 Ly Rượu Vang Thủy Tinh Luminarc MultiRaindrop H5703 Model : Luminarc MultiRai.....

Bộ 6 Ly Rượu Vang Thủy Tinh Luminarc Raindrop H5700 - 190ml

300.000 VNĐ
249.000 VNĐ

-17%

Bộ 6 Ly Rượu Vang Thủy Tinh Luminarc Raindrop H5700 Model : Luminarc Raindrop H570.....

Bộ 6 Ly Rượu Vang Thủy Tinh Luminarc Raindrop H5701 - 250ml

320.000 VNĐ
259.000 VNĐ

-19%

Bộ 6 Ly Rượu Vang Thủy Tinh Luminarc Raindrop H5701 Model : Luminarc Raindrop H570.....

Bộ 6 Ly Rượu Vang Thủy Tinh Luminarc Raindrop H5702 - 350ml

360.000 VNĐ
289.000 VNĐ

-20%

Bộ 6 Ly Rượu Vang Thủy Tinh Luminarc Raindrop H5702 Model : Luminarc Raindrop H570.....

Bộ 6 Ly Rượu Vang Thủy Tinh Luminarc Savoie 11907 - 250ml

210.000 VNĐ
179.000 VNĐ

-15%

Bộ 6 Ly Rượu Vang Thủy Tinh Luminarc Savoie 11907 Model : Luminarc Savoie 11907 .....

Bộ 6 Ly Rượu Vang Thủy Tinh Luminarc Savoie 11908 - 190ml

200.000 VNĐ
189.000 VNĐ

-6%

Bộ 6 Ly Rượu Vang Thủy Tinh Luminarc Savoie 11908 Model : Luminarc Savoie 11908 .....

Bộ 6 Ly Rượu Vang Thủy Tinh Luminarc Savoie 11909 - 140ml

190.000 VNĐ
149.000 VNĐ

-22%

Bộ 6 Ly Rượu Vang Thủy Tinh Luminarc Savoie 11909 Model : Luminarc Savoie 11909 .....

Bộ 6 Ly Rượu Vang Thủy Tinh Luminarc Senso G3805 - 350ml

440.000 VNĐ
369.000 VNĐ

-16%

Bộ 6 Ly Rượu Vang Thủy Tinh Luminarc Senso G3805 Model : Luminarc Senso G3805 .....

Bộ 6 Ly Rượu Vang Thủy Tinh Luminarc Senso G3806 - 470ml

450.000 VNĐ
379.000 VNĐ

-16%

Bộ 6 Ly Rượu Vang Thủy Tinh Luminarc Senso G3806 Model : Luminarc Senso G3806 .....

Bộ 6 Ly Rượu Vang Thủy Tinh Luminarc Senso G3807 - 580ml

480.000 VNĐ
389.000 VNĐ

-19%

Bộ 6 Ly Rượu Vang Thủy Tinh Luminarc Senso G3807 Model : Luminarc Senso G3807 .....

Bộ 6 Ly Rượu Vang Thủy Tinh Luminarc Senso G3808 - 750ml

590.000 VNĐ
489.000 VNĐ

-17%

Bộ 6 Ly Rượu Vang Thủy Tinh Luminarc Senso G3808 Model : Luminarc Senso G3808 .....

Bộ 6 Ly Rượu Vang Thủy Tinh Luminarc Senso H5563 - 250ml

420.000 VNĐ
339.000 VNĐ

-19%

Bộ 6 Ly Rượu Vang Thủy Tinh Luminarc Senso H5563 Model : Luminarc Senso H5563 .....

Bộ 6 Ly Thủy Tinh Cao Luminarc Vigne H2104 - 350ml

180.000 VNĐ
169.000 VNĐ

-6%

Bộ 6 Ly Thủy Tinh Cao Luminarc Vigne H2104 Model : Luminarc Vigne H2104 Lo.....

Bộ 6 Ly Thủy Tinh Thấp Luminarc Sterling G2519 - 330ml

180.000 VNĐ
169.000 VNĐ

-6%

Bộ 6 Ly Thủy Tinh Thấp Luminarc Sterling G2519 Model : Luminarc Sterling G2519 .....

Bộ 6 Ly Thủy Tinh Thấp Luminarc Vigne G2574 - 310ml

180.000 VNĐ
169.000 VNĐ

-6%

Bộ 6 Ly Thủy Tinh Thấp Luminarc Vigne G2574 Model : Luminarc Vigne G2574 L.....

Bộ 6 Ly Thủy Tinh Thấp Luminarc Vigne Ice Blue L0524 - 350ml

210.000 VNĐ
189.000 VNĐ

-10%

Bộ 6 Ly Thủy Tinh Thấp Luminarc Vigne Ice Blue L0524 Model : Luminarc Vigne Ice Bl.....

Bộ 6 Ly Thủy Tinh Thấp Luminarc Vigne Ice Pink L0525 - 310ml

210.000 VNĐ
189.000 VNĐ

-10%

Bộ 6 Ly Thủy Tinh Thấp Luminarc Vigne Ice Blue L0525 Model : Luminarc Vigne Ice Pi.....

Bộ 6 Ly Thủy Tinh Thấp Luminarc Vigne Mazarine L1728 - 310ml

210.000 VNĐ
189.000 VNĐ

-10%

Bộ 6 Ly Thủy Tinh Thấp Luminarc Vigne Mazarine L1728 Model : Luminarc Vigne Mazari.....

Bộ 2 nồi thủy tinh Luminarc Trianon Amberline 1.5L + Nồi TT Thấp Tay Cầm Vitro Amberline 1.5L

1.800.000 VNĐ
1.279.000 VNĐ

-29%

Bộ 2 nồi thủy tinh Luminarc Trianon Amberline 1.5L + Nồi TT Thấp Tay Cầm Vitro Amberline 1.5L.....

Bộ 2 nồi thủy tinh Luminarc Trianon Amberline 1.5L - 2.5L

1.990.000 VNĐ
1.199.000 VNĐ

-40%

Bộ 2 nồi thủy tinh Luminarc Trianon Amberline 1.5L - 2.5L Nồi thủy tinh thương hiệu Phá.....

Bộ 2 nồi thủy tinh Luminarc Trianon Amberline 2.5L + Nồi TT Thấp Tay Cầm Vitro Amberline 1.5L

2.080.000 VNĐ
1.499.000 VNĐ

-28%

Bộ 2 nồi thủy tinh Luminarc Trianon Amberline 2.5L + Nồi TT Thấp Tay Cầm Vitro Amberline 1.5L.....

Danh mục sản phẩm nổi bật

Đại lý Phân Phối Luminarc tại Hồ Chí Minh


Luminarc là thương hiệu nổi tiếng về đồ gia dụng theo phong cách Hoàng Gia Châu Âu. Thương hiệu sản xuất của Pháp từ những năm 1948. Luminarc rất nổi tiêng trên thế giới đã xuất khẩu đi 180 quốc gia chuyên về các sản phẩm: Nồi thủy tinh Luminarc, Bộ bình ly thủy tinh Luminarc, ly thủy tinh Luminarc, bình nước thủy tinh Luminarc, hũ thủy tinh Luminarc, tô - chén - đĩa Luminarc, nồi thuỷ tinh cao cấp, bộ nồi thủy tinh cao cấp luminarc … Luminarc là một thương hiệu thủy tinh, pha lê luôn luôn thay đổi để đưa ra những ý tưởng sáng tạo đến từng chi tiết giúp cho tổ ấm của bạn luôn trở nên thân mật, đầy sức sống và thú vị, là trợ thủ đắc lực của các bà nội trợ và đầu bếp Châu Âu, Việt Nam và trên thế giới.

đại lý luminarc chính hãng

Luminarc tuyệt tác thủy tinh Pháp

Cuộc sống ngày càng phát triển và nhưng sản phẩm độc hại càng nhiều theo đó kéo theo tình trạng an toàn cho sức khỏe luôn được người dùng quan tâm nhất. Chính vì vậy Luminarc như một món quà cho các bà nội trợ vì tất cả sản phẩm của hãng được sản xuất bằng thủy tinh cao cấp nguyên chất, tinh khiết luôn được kiểm tra khắt khe về an toàn cho người sử dụng, giúp bữa ăn trong mỗi gia đình thêm ngon miệng hơn.

phân phối luminarc hồ chí minh
Lucasa phân phối rất nhiều nhóm hàng Luminarc chính hãng

Tại sao bạn và gia đình nên chọn đồ gia dụng Luminarc?

 • Thương hiệu lâu đời từ năm 1948 của Pháp rất nổi tiếng toàn thế giới, nguồn gốc rõ dàng, được kiểm định bởi các chuyên gia hàng đầu thế giới.
 • Sản phẩm được sản xuất nghiêm ngặt theo thiêu chuẩn Châu Âu, nguyên liệu 100% thủy tinh cao cấp, tinh khiết và sang trọng.
 • Sản phẩm an toàn cho người sử dụng: Chịu nhiệt tốt, chống va đập tốt và sử dụng tốt cho lò vi sóng, máy rửa chén…
 • Thiết kế phong cách Hoàng Gia Châu Âu rất sang trọng, thiết kế đẹp mắt, tao nhã, và tôn lên vẻ đẹp độc đáo cho không gian bếp và phòng khách cho gia đình bạn.
 • Sử dụng đồ gia dụng thủy tinh Luminarc không hấp thụ màu hay bám mùi như dùng đồ nhựa, sản phẩm dễ lau chùi và không hấp thụ vi trùng, sản phẩm dễ dàng rửa được cả nhiệt độ cao như máy rửa chén. Do bằng thủy tinh nguyên chất trong suốt nên bạn dễ dàng nhìn thấy đồ ăn bên trong.
đại lý luminarc hồ chí minh
Chọn Luminarc là chọn bạn và gia đình có sức khỏe tốt

Chúng tôi luôn hiểu rằng quý khách hàng cần gì, và luôn phục vụ những gì tốt nhất để khách hàng yên tâm nhất. Đảm bảo giá trị những món ăn ngon và chất lượng. Kèm theo những chính sách khi mua hàng online tuyệt vời.

 • 100% Hàng mới chính hãng. Bảo hành 10 năm.
 • Luôn có giá rẻ hơn trung tâm điện máy bên ngoài.
 • Giao hàng miễn phí tại TpHCM.
 • Chính sách giao hàng cực nhanh có thể 3h *, giao lắp đặt hướng dẫn chi tiết khi sử dụng.
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày. Đặc biệt ưu đãi riêng cho khách hàng mua lẻ đổi trả trong 7 ngày nếu không ưng ý (Lưu ý hàng chưa sử dụng, còn nguyên thùng mới)

Lucasa xin giới thiệu đến quý khách hàng các sản phẩm Luminarc bán chạy nhất và từng loại theo nhu cầu khác nhau:

 • Nồi thủy tinh Luminarc : Nồi thủy tinh hiện này đã và đang được sử dụng rất nhiều trọng nhà bếp, và Luminarc có nhưng bộ nồi thủy tinh rất cao cấp dành cho nấu chiên hay xào: Nồi thủy tinh Luminarc Blooming Amberline, Nồi thủy tinh Luminarc Amberline tay cầm, Nồi thủy tinh Luminarc Vitro Blooming Amberline, Nồi thủy tinh Luminarc Amberline Granite. Tùy theo nhu cầu gia đình bạn có thể chọn loại 1 nồi hay 2, 3, 4 nồi với những dung tích khác nhau 1L hay 1,5L, 2L, 3L, 5L. Tất cả nồi thủy tinh mang thương hiệu Luminarc đều sang trọng và độc đáo.
 • Bộ bình ly thủy tinh Luminarc : Bộ bình ly thủy tinh chúng ta có thể dùng trong phòng khách rất sang trọng với nhiều mẫu mã và kiểu cách khác nhau: Bộ bình ly thủy tinh Luminarc Funny Flower 5 món, Bộ bình ly thủy tinh Luminarc Rotterdam Ice Blue 5 món, Bộ bình ly thủy tinh Luminarc Tivoli Embossme 7 món...
 • Ly thủy tinh Luminarc : Ly thủy tinh mang thương hiệu Luminarc luôn có nhiều mẫu mã, kích thước và chủng loại khác nhau, Lucasa đang phân phối khoảng gần 100 loại ly thủy tinh rất đẹp và sang trọng như: Ly uống nước Sanlto, Ly bia Cervoise, Ly rượu Vigne Sherry...
 • Bình nước thủy tinh Luminarc : Bình đựng nước và bình rượu Luminarc cũng đã rất phổ biến trên thị trường. Loại bình này chúng ta có thể dùng với nhiều mục đích khác nhau trong gia đình. Bình đựng rượu khác đặc biệt với kiểu dáng đẹp và lạ mắt rất thu hút khách hàng...
 •  Hũ - Tô - Chén - Đĩa Luminarc : Nhu cầu đựng đồ ăn hàng ngày vào tủ lạnh rất cần thiết, trước kia khách hàng thường dùng hũ hay tô nhựa thật sự không an toàn cho cơ thể. Vì vậy việc dùng hũ, tô, chén, đĩa Luminarc là giải phải tốt nhất, an toàn cho thực phẩm khi để tủ lạnh và lại còn đẹp mắt sang trọng.
đại lý luminarc hồ chí minh
Đại lý Phân Phối Luminarc chính hãng

Lucasa Việt Nam hiện nay là Đại lý Phân Phối Chính Thức thương hiệu Luminarc. Quý khách hàng và đại lý cần mua hàng giá tốt xin liên hệ thông tin ghi ở hình ảnh bên trên. Lucasa luôn cam kết hàng chất lượng, mẫu mã đẹp đi kèm nhiều ưu đãi về giá cũng như quà tặng.

Tags: dokhuyenmai, hang khuyen mai, bình thủy tinh, do khuyen mai, thủy tinh, hũ thủy tinh, đồ khuyến mãi, nồi thủy tinh, nồi thủy tinh luminarc, bình thủy tinh đựng nước, bình đựng nước thủy tinh, nồi thủy tinh vision, ly thuy tinh, noi thuy tinh, đồ khuyến mãi giá sỉ, thuy tinh, bộ nồi thủy tinh, hàng khuyến mãi từ các hãng, nồi vision, đồ khuyến mại từ các hãng tphcm, hu thuy tinh, ly thủy tinh giá rẻ, bộ ly thủy tinh, cốc thủy tinh đẹp, nấu bếp, ly luminarc, bộ cốc thủy tinh, chảo thủy tinh, nước thủy tinh, bộ nồi thủy tinh luminarc, đồ khuyến mãi giá rẻ, đồ thủy tinh, bộ nồi vision, nồi sứ nấu bếp từ, nồi luminarc, Luminarc, Đại lý Phân phối Luminarc, luminarc vietnam, luminarc sản xuất ở đâu, đại lý thủy tinh luminarc, đại lý luminarc hồ chí minh, luminarc là của nước nào, san pham luminarc, luminarc sản xuất ở đâu, luminarc la gi, công ty luminarc