| 8h - 21h (CN Nghỉ) 08 1771 7679  -  0909 886 183 , 431 Trường Chinh, Tân Bình, TpHCM
Tủ mát Sanaky VH-1520HPNK

31.800.000 VNĐ
27.050.000 VNĐ

.....

Tủ mát Sanaky VH-1209HPNK

24.700.000 VNĐ
21.099.000 VNĐ

.....

Tủ mát Sanaky VH-1209HP2

24.700.000 VNĐ
21.520.000 VNĐ

.....

Tủ mát Sanaky VH-1200HPNK

24.500.000 VNĐ
21.099.000 VNĐ

.....

Tủ mát Sanaky VH-1009HPNK

24.000.000 VNĐ
19.069.000 VNĐ

.....

Tủ mát Sanaky VH-1009HP2

24.000.000 VNĐ
19.660.000 VNĐ

.....

Tủ mát Sanaky VH-1009HP

24.000.000 VNĐ
18.939.000 VNĐ

.....

Tủ mát Sanaky VH-8009HPNK

19.800.000 VNĐ
16.960.000 VNĐ

.....

Tủ mát Sanaky VH-6009HPNK

17.400.000 VNĐ
14.999.000 VNĐ

.....

Tủ mát Sanaky VH-408W

9.400.000 VNĐ
7.999.000 VNĐ

.....

Tủ mát Sanaky VH-408K

9.200.000 VNĐ
8.399.000 VNĐ

.....

Tủ mát Sanaky VH-400W

9.100.000 VNĐ
7.960.000 VNĐ

.....

Tủ mát Sanaky VH-352HP

9.000.000 VNĐ
7.699.000 VNĐ

.....

Tủ mát Sanaky VH-358W

8.800.000 VNĐ
7.439.000 VNĐ

.....

Tủ mát Sanaky VH-358K

8.700.000 VNĐ
7.319.000 VNĐ

.....

Tủ mát Sanaky VH-350W

8.520.000 VNĐ
7.480.000 VNĐ

.....

Tủ mát Sanaky VH-351K

8.400.000 VNĐ
7.370.000 VNĐ

.....

Tủ mát Sanaky VH-308W

8.200.000 VNĐ
7.299.000 VNĐ

.....

Tủ mát Sanaky VH-308K

8.100.000 VNĐ
7.059.000 VNĐ

.....

Tủ mát Sanaky VH-300W

7.950.000 VNĐ
6.990.000 VNĐ

.....

Tủ mát Sanaky VH-301K

7.770.000 VNĐ
6.850.000 VNĐ

.....

Tủ mát Sanaky VH-258W

7.700.000 VNĐ
6.449.000 VNĐ

.....

Tủ mát Sanaky VH-258K

7.500.000 VNĐ
6.339.000 VNĐ

.....

Tủ mát Sanaky VH-250W

7.400.000 VNĐ
6.530.000 VNĐ

.....

Tủ mát Sanaky VH-251K

7.300.000 VNĐ
6.430.000 VNĐ

.....

Tủ mát Sanaky VH-218W

7.000.000 VNĐ
5.899.000 VNĐ

.....

Tủ mát Sanaky VH-218K

6.900.000 VNĐ
6.199.000 VNĐ

.....

Tủ mát Sanaky VH-210W

6.750.000 VNĐ
5.729.000 VNĐ

.....

Tủ mát làm mát các loại đồ uống, giữ hoa quả tươi lâu, mua hàng chính hãng giá tốt nhất thị trường tại Lucasa, vận chuyển miễn phí nội thành HCM