| 8h - 21h (CN Nghỉ) 08 1771 7679  -  0909 886 183 , 431 Trường Chinh, Tân Bình, TpHCM

Điện gia dụng

Máy Hút Mùi Elica MISSY IX/A/60 (No Filter) - 60cm Ba Lan

4.290.000 VNĐ
3.649.000 VNĐ

-15%

Máy Hút Mùi Elica MISSY IX/A/60 Model : Elica MISSY IX/A/60 (No Filter) Lo.....

Máy Hút Mùi Elica MISSY IX/A/90 (No Filter) - 90cm Ba Lan

4.790.000 VNĐ
4.069.000 VNĐ

-15%

Máy Hút Mùi Elica MISSY IX/A/90 Model : Elica MISSY IX/A/60 (No Filter) Lo.....

Máy Hút Mùi Elica CONCORDE 2M BL/F/70 - 70cm Italy

4.900.000 VNĐ
4.169.000 VNĐ

-15%

Máy Hút Mùi Elica CONCORDE 2M BL/F/70 Model : Elica CONCORDE 2M BL/F/70 Lo.....

Máy Hút Mùi Elica KREA ST IX /F/90 - 90cm Italy

4.990.000 VNĐ
4.239.000 VNĐ

-15%

Máy Hút Mùi Elica KREA ST IX /F/90 Model : Elica KREA ST IX /F/90 Loại : Á.....

Máy Hút Mùi Elica CONCORDE 2M IX/F/70 - 70cm Italy

5.200.000 VNĐ
4.419.000 VNĐ

-15%

Máy Hút Mùi Elica CONCORDE 2M IX/F/70 Model : Elica CONCORDE 2M IX/F/70 Lo.....

Máy Hút Mùi Elica ERA GR/A/52 (No Filter) - 52cm Italy

5.290.000 VNĐ
4.499.000 VNĐ

-15%

Máy Hút Mùi Elica ERA GR/A/52 Model : Elica Elica ERA GR/A/52 (No Filter) .....

Máy Hút Mùi Elica ERA GR/A/72 (No Filter) - 72cm Italy

5.690.000 VNĐ
4.839.000 VNĐ

-15%

Máy Hút Mùi Elica ERA GR/A/72 Model : Elica Elica ERA GR/A/72 (No Filter) .....

Máy Hút Mùi Elica Elite 14 LUX GRIX/A/60 (No Filter) - 60cm Italy

5.890.000 VNĐ
4.999.000 VNĐ

-15%

Máy Hút Mùi Elica Elite 14 LUX GRIX/A/60 Model : Elica Elite 14 LUX GRIX/A/60 (No .....

Máy Hút Mùi Elica Elite 14 LUX GRVT/A/60 (No Filter) - 60cm Italy

5.890.000 VNĐ
4.999.000 VNĐ

-15%

Máy Hút Mùi Elica Elite 14 LUX GRVT/A/60 Model : Elica Elite 14 LUX GRVT/A/60 (No .....

Máy Hút Mùi Elica ERA C IX/A/52 (No Filter) - 52cm Italy

6.490.000 VNĐ
5.519.000 VNĐ

-15%

Máy Hút Mùi Elica ERA C IX/A/52 Model : Elica ERA C IX/A/52 (No Filter) Lo.....

Máy Hút Mùi Elica TAMAYA PB BL/A/60 (No Filter) - 60cm Ba Lan

6.490.000 VNĐ
5.519.000 VNĐ

-15%

Máy Hút Mùi Elica TAMAYA PB BL/A/60 Model : Elica TAMAYA PB BL/A/60 (No Filter) .....

Máy Hút Mùi Elica CIRCUS IX/A/60 (No Filter) 60cm Ba Lan

6.590.000 VNĐ
5.599.000 VNĐ

-15%

Máy Hút Mùi Elica CIRCUS IX/A/60 Model : Elica CIRCUS IX/A/60 (No Filter) .....

Máy Hút Mùi Elica TAMAYA PB IX/A/60 (No Filter) - 60cm Ba Lan

6.690.000 VNĐ
5.689.000 VNĐ

-15%

Máy Hút Mùi Elica TAMAYA PB IX/A/60 Model : Elica TAMAYA PB IX/A/60 (No Filter) .....

Máy Hút Mùi Elica CIRCUS IX/A/90 (No Filter) 90cm Ba Lan

6.790.000 VNĐ
5.779.000 VNĐ

-15%

Máy Hút Mùi Elica CIRCUS IX/A/90 Model : Elica CIRCUS IX/A/90 (No Filter) .....

Máy Hút Mùi Elica Elite 14 LUX GRIX/A/90 (No Filter) - 90cm Italy

6.790.000 VNĐ
5.779.000 VNĐ

-15%

Máy Hút Mùi Elica Elite 14 LUX GRIX/A/90 Model : Elica Elite 14 LUX GRIX/A/90 (No .....

Máy Hút Mùi Elica Elite 14 LUX GRVT/A/90 (No Filter) - 90cm Italy

6.790.000 VNĐ
5.779.000 VNĐ

-15%

Máy Hút Mùi Elica Elite 14 LUX GRVT/A/90 Model : Elica Elite 14 LUX GRVT/A/90 (No .....

Máy Hút Mùi Elica TONDA IX F/60 (Filter Included) - 60cm Italy

6.790.000 VNĐ
5.769.000 VNĐ

-15%

Máy Hút Mùi Elica TONDA IX F/60 Model : Elica TONDA IX F/60 (Filter Included) .....

Máy Hút Mùi Elica SPOT NG H6 IX/A/60 (No Filter) - 60cm Ba Lan

6.800.000 VNĐ
5.779.000 VNĐ

-15%

Máy Hút Mùi Elica SPOT NG H6 IX/A/60 Model : Elica SPOT NG H6 IX/A/60 (No Filter) .....

Máy Hút Mùi Elica ERA C IX/A/72 (No Filter) - 72cm Italy

6.900.000 VNĐ
5.869.000 VNĐ

-15%

Máy Hút Mùi Elica ERA C IX/A/72 Model : Elica ERA C IX/A/72 (No Filter) Lo.....

Máy Hút Mùi Elica ERA S IX/A/72 (No Filter) - 72cm Italy

6.900.000 VNĐ
5.869.000 VNĐ

-15%

Máy Hút Mùi Elica ERA S IX/A/72 Model : Elica ERA S IX/A/72 (No Filter) Lo.....

Máy Hút Mùi Elica TAMAYA PB BL/A/90 (No Filter) - 90cm Ba Lan

6.990.000 VNĐ
5.939.000 VNĐ

-15%

Máy Hút Mùi Elica TAMAYA PB BL/A/90 Model : Elica TAMAYA PB BL/A/90 (No Filter) .....

Máy Hút Mùi Elica TONDA IX F/90 (Filter Included) - 90cm Italy

7.100.000 VNĐ
6.039.000 VNĐ

-15%

Máy Hút Mùi Elica TONDA IX F/90 Model : Elica TONDA IX F/90 (Filter Included) .....

Máy Hút Mùi Elica TAMAYA PB IX/A/90 (No Filter) - 90cm Ba Lan

7.590.000 VNĐ
6.449.000 VNĐ

-15%

Máy Hút Mùi Elica TAMAYA PB IX/A/90 Model : Elica TAMAYA PB IX/A/90 (No Filter) .....

Máy Hút Mùi Elica ERA S IX/A/52 (No Filter) - 52cm Italy

7.600.000 VNĐ
6.459.000 VNĐ

-15%

Máy Hút Mùi Elica ERA S IX/A/52 Model : Elica ERA S IX/A/52 (No Filter) Lo.....

Máy Hút Mùi Elica CIAK LUX GR/A/L/56 (No Filter) - 56cm Italy

7.700.000 VNĐ
6.549.000 VNĐ

-15%

Máy Hút Mùi Elica CIAK LUX GR/A/L/56 Model : Elica CIAK LUX GR/A/L/56 (No Filter) .....

Máy Hút Mùi Elica SPOT NG H6 IX/A/90 (No Filter) - 90cm Ba Lan

7.980.000 VNĐ
6.789.000 VNĐ

-15%

Máy Hút Mùi Elica SPOT NG H6 IX/A/60 Model : Elica SPOT NG H6 IX/A/90 (No Filter) .....

Máy Hút Mùi Elica TROPIC IX/A/60 (No Filter) - 60cm Ba Lan

8.890.000 VNĐ
7.559.000 VNĐ

-15%

Máy Hút Mùi Elica TROPIC IX/A/60 Model : Elica TROPIC IX/A/60 (No Filter) .....

Máy Hút Mùi Elica CIAK LUX GR/A/L/86 (No Filter) - 86cm Italy

9.200.000 VNĐ
7.819.000 VNĐ

-15%

Máy Hút Mùi Elica CIAK LUX GR/A/L/86 Model : Elica CIAK LUX GR/A/L/86 (No Filter) .....

Máy Hút Mùi Elica TROPIC IX/A/90 (No Filter) - 90cm Ba Lan

9.390.000 VNĐ
7.979.000 VNĐ

-15%

Máy Hút Mùi Elica TROPIC IX/A/90 Model : Elica TROPIC IX/A/90 (No Filter) .....

Máy Hút Mùi Elica CRUISE IX/A/90 (No Filter) - 90cm Ba Lan

9.760.000 VNĐ
8.299.000 VNĐ

-15%

Máy Hút Mùi Elica CRUISE IX/A/90 Model : Elica CRUISE IX/A/90 (No Filter) .....

Máy Hút Mùi Elica SHIRE BL/A/90 (No Filter) - 90cm

9.800.000 VNĐ
8.329.000 VNĐ

-15%

Máy Hút Mùi Elica SHIRE BL/A/90 Model : Elica SHIRE BL/A/90 Loại : Áp tườn.....

Máy Hút Mùi Elica TAMAYA RAIL ANBR/A/90 (No Filter) - 90cm Ba Lan

9.800.000 VNĐ
8.329.000 VNĐ

-15%

Máy Hút Mùi Elica TAMAYA RAIL ANBR/A/90 Model : Elica TAMAYA RAIL ANBR/A/90 (No Fi.....

Máy Hút Mùi Elica TAMAYA RAIL CRBR/A/90 (No Filter) - 90cm Ba Lan

9.800.000 VNĐ
8.329.000 VNĐ

-15%

Máy Hút Mùi Elica TAMAYA RAIL CRBR/A/90 Model : Elica TAMAYA RAIL CRBR/A/90 (No Fi.....

Máy Hút Mùi Elica BOXIN LX/IX/A/90 (No Filter) - 90cm Italy

9.890.000 VNĐ
8.409.000 VNĐ

-15%

Máy Hút Mùi Elica BOXIN LX/IX/A/90 Model : Elica BOXIN LX/IX/A/90 (No Filter) .....

Máy Hút Mùi Elica LOL BL/A/90 (No Filter) - 90cm Ba Lan

13.390.000 VNĐ
11.389.000 VNĐ

-15%

Máy Hút Mùi Elica LOL BL/A/90 Model : Elica LOL BL/A/90( No Filter) Loại :.....

Máy Hút Mùi Elica LOL IX/A/90 (No Filter) - 90cm Ba Lan

13.390.000 VNĐ
11.389.000 VNĐ

-15%

Máy Hút Mùi Elica LOL IX/A/90 Model : Elica LOL IX/A/90( No Filter) Loại :.....

Máy Hút Mùi Elica BOX IN PLUS IXGL/A/60 (No Filter) - 60cm Italy

14.000.000 VNĐ
11.899.000 VNĐ

-15%

Máy Hút Mùi Elica BOX IN PLUS IXGL/A/60 Model : BOX IN PLUS IXGL/A/60 (No Filter) .....

Máy Hút Mùi Elica BLIX/A/90 (No Filter) - 90cm Ba Lan

14.990.000 VNĐ
12.749.000 VNĐ

-15%

Máy Hút Mùi Elica BLIX/A/90 Model : Elica BLIX/A/90 ( No Filter) Loại : Áp.....

Máy Hút Mùi Elica SPOT PLUS IX/A/90 (No Filter) - 90cm Ba Lan

15.000.000 VNĐ
12.749.000 VNĐ

-15%

Máy Hút Mùi Elica SPOT PLUS IX/A/90 Model : Elica SPOT PLUS IX/A/90 (No Filter) .....

Máy Hút Mùi Elica STRIPE BL/A/90 (No Filter) - 90cm Ba Lan

15.370.000 VNĐ
13.069.000 VNĐ

-15%

Máy Hút Mùi Elica STRIPE BL/A/90 Model : Elica STRIPE BL/A/90 ( No Filter) .....

Danh mục sản phẩm nổi bật

Cung cấp những sản phẩm gia dụng sáng tạo,thông minh từ các tập đoàn lớn trên thế giới nhằm đáp ứng tốt nhu cầu của quý khách hàng