Tư vấn 8h - 21h (chủ nhật nghỉ) : 028 3765 8579 - 0909 886 183 , Hồ Chí Minh

Alaska Điện lạnh

Tủ mát Alaska G1500D3

60.000.000 VNĐ
52.700.000 VNĐ

-12%

  Sản phẩm bao gồm :     -  Tủ mát -  Phiếu bảo hành -  Sách Alaska G1500D3 - Tủ mát Với nhu c.....

Tủ đông Alaska HB-18

34.500.000 VNĐ
28.499.000 VNĐ

-17%

.....

Tủ mát Alaska SL-12C

27.500.000 VNĐ
22.299.000 VNĐ

-19%

.....

Tủ đông Alaska HB-15

25.300.000 VNĐ
19.999.000 VNĐ

-21%

.....

Tủ đông Alaska SD-9W/9Y

25.300.000 VNĐ
20.999.000 VNĐ

-17%

.....

Tủ mát Alaska SL-8C

22.000.000 VNĐ
17.999.000 VNĐ

-18%

.....

Tủ đông Alaska HB-11H

21.850.000 VNĐ
16.699.000 VNĐ

-24%

.....

Tủ đông Alaska HB-12

20.700.000 VNĐ
15.499.000 VNĐ

-25%

.....

Tủ đông Alaska SD-6W/6Y

20.700.000 VNĐ
17.299.000 VNĐ

-16%

.....

Tủ đông Alaska HB-890C

16.200.000 VNĐ
12.440.000 VNĐ

-23%

.....

Tủ đông Alaska HB-650C

13.250.000 VNĐ
10.850.000 VNĐ

-18%

.....

Tủ đông Alaska HB-890

13.200.000 VNĐ
10.879.000 VNĐ

-18%

.....

Tủ đông mát Alaska BCD-5568C

11.500.000 VNĐ
9.399.000 VNĐ

-18%

.....

Tủ đông Alaska HB-550C

11.500.000 VNĐ
9.399.000 VNĐ

-18%

.....

Tủ mát Alaska LC-743DB

10.980.000 VNĐ
9.349.000 VNĐ

-15%

.....

Tủ đông Alaska HB-650N

10.930.000 VNĐ
8.949.000 VNĐ

-18%

.....

Tủ mát Alaska LC-743B

10.420.000 VNĐ
8.849.000 VNĐ

-15%

.....

Tủ kem Alaska SD-500Y

10.400.000 VNĐ
8.680.000 VNĐ

-17%

.....

Tủ đông mát Alaska BCD-5568N

9.920.000 VNĐ
8.199.000 VNĐ

-17%

.....

Tủ mát Alaska LC-643DB

9.700.000 VNĐ
8.279.000 VNĐ

-15%

.....

Tủ đông mát Alaska BCD-5567N

9.690.000 VNĐ
8.019.000 VNĐ

-17%

.....

Tủ đông Alaska HB-550N

9.660.000 VNĐ
7.949.000 VNĐ

-18%

.....

Tủ đông mát Alaska BCD-5068C

9.660.000 VNĐ
7.949.000 VNĐ

-18%

.....

Tủ mát Alaska LC-633B

9.580.000 VNĐ
8.179.000 VNĐ

-15%

.....

Tủ mát Alaska LC-450B

9.580.000 VNĐ
8.129.000 VNĐ

-15%

.....

Tủ đông Alaska HB-500N

9.100.000 VNĐ
7.469.000 VNĐ

-18%

.....

Tủ đông mát Alaska BCD-5068N

9.000.000 VNĐ
7.469.000 VNĐ

-17%

.....

Tủ mát Alaska LC-533DB

8.850.000 VNĐ
7.489.000 VNĐ

-15%

.....

Tủ đông mát Alaska BCD-5067N

8.780.000 VNĐ
7.299.000 VNĐ

-17%

.....

Tủ mát Alaska LC-533B

8.740.000 VNĐ
7.479.000 VNĐ

-14%

.....

Tủ đông Alaska BD-400C

8.650.000 VNĐ
7.049.000 VNĐ

-19%

.....

Tủ đông mát Alaska BCD-4568C

8.630.000 VNĐ
7.099.000 VNĐ

-18%

.....

Tủ mát Alaska LC-433DB

8.520.000 VNĐ
7.279.000 VNĐ

-15%

.....

Tủ mát Alaska LC-433B

8.400.000 VNĐ
7.199.000 VNĐ

-14%

.....

Tủ đông Alaska SD-401Y

8.100.000 VNĐ
6.729.000 VNĐ

-17%

.....