Tư vấn 8h - 21h (chủ nhật nghỉ) : 028 3765 8579 - 0909 886 183 , Hồ Chí Minh

Pensonic Gia dụng

Nồi chiên Pensonic PDF-2201

3.490.000 VNĐ
2.990.000 VNĐ

-14%

  Sản phẩm bao gồm :     -  Nồi chiên -  Phiếu bảo hành -  Sách Pensonic PDF-2201 - Nồi chiên Tính năng nổi bật :.....

Lò nướng Pensonic PEO-6300G - 63L

2.450.000 VNĐ
1.699.000 VNĐ

-31%

  Sản phẩm bao gồm :     -  Lò nướng -  Phiếu bảo hành -  Sách -  Khay, vỉ, xiên, 2 tay cầm Lò nướng Pensonic P.....

Lò nướng Pensonic PEO-4803G - 48 lít Vỏ Inox

2.450.000 VNĐ
1.449.000 VNĐ

-41%

  Sản phẩm bao gồm :     -  Lò nướng -  Phiếu bảo hành -  Sách -  Khay, vỉ, xiên, 2 tay cầm Lò nướng Pensonic P.....

Lò nướng Pensonic PEO-3803G - 38 lít  Vỏ Inox

2.150.000 VNĐ
1.199.000 VNĐ

-44%

  Sản phẩm bao gồm :     -  Lò nướng -  Phiếu bảo hành -  Sách -  Khay, vỉ, xiên, 2 tay cầm Lò nướng Pensonic P.....

Lò nướng Pensonic PEO-4801

1.990.000 VNĐ
1.680.000 VNĐ

-16%

  Sản phẩm bao gồm :     -  Lò nướng -  Phiếu bảo hành -  Sách -  Khay, vỉ, xiên, 2 tay cầm Pensonic PEO-4801 - Lò.....

Lò nướng Pensonic AE-420N

1.890.000 VNĐ
1.249.000 VNĐ

-34%

  Sản phẩm bao gồm :     -  Lò nướng -  Phiếu bảo hành -  Sách -  Khay, vỉ, xiên, 2 tay cầm Pensonic AE-420N - Lò .....

Lò nướng Pensonic PEO-4200

1.890.000 VNĐ
1.590.000 VNĐ

-16%

  Sản phẩm bao gồm :     -  Lò nướng -  Phiếu bảo hành -  Sách -  Khay, vỉ, xiên, 2 tay cầm .....

Lò nướng Pensonic PEO-3801

1.790.000 VNĐ
1.550.000 VNĐ

-13%

  Sản phẩm bao gồm :     -  Lò nướng -  Phiếu bảo hành -  Sách -  Khay, vỉ, xiên, 2 tay cầm Pensonic PEO-3801 - Lò.....

Lò nướng Pensonic PEO-3500

1.680.000 VNĐ
1.430.000 VNĐ

-15%

.....

Lò nướng Pensonic AE-300N

1.330.000 VNĐ
1.260.000 VNĐ

-5%

.....

Lò nướng Pensonic AE-250N

1.190.000 VNĐ
1.050.000 VNĐ

-12%

.....

Nồi ủ Pensonic PTC-70

1.090.000 VNĐ
1.150.000 VNĐ

--6%

.....

Nồi ủ Pensonic PTC-50

990.000 VNĐ
860.000 VNĐ

-13%

.....