Tư vấn 8h - 21h (chủ nhật nghỉ) : 028 3765 8579 - 0909 886 183 , Hồ Chí Minh

Kangaroo Gia dụng

Bếp hồng ngoại Kangaroo KG 356i

30.550.000 VNĐ
25.900.000 VNĐ

-15%

.....

Máy làm mát không khí Kangaroo KG50F15 - 7 lít

5.940.000 VNĐ
4.299.000 VNĐ

-28%

Máy làm mát không khí Kangaroo KG50F15 - 7 lít Mỗi mua hè đến nhu cầu làm mát từ căn phòng gia đình đến nhà hàng, quán café, nhà xưởng  rất cần thiết, vì nhiều lý do mọi người không thể.....

Bếp gas âm Inox Kangaroo KG 17

5.150.000 VNĐ
4.250.000 VNĐ

-17%

.....

Bếp gas âm Inox Kangaroo KG 16

4.890.000 VNĐ
3.890.000 VNĐ

-20%

.....

Máy làm mát không khí Kangaroo KG50F12 - 7 lít

4.200.000 VNĐ
2.999.000 VNĐ

-29%

Máy làm mát không khí Kangaroo KG50F12 - 7 lít Mỗi mua hè đến nhu cầu làm mát từ căn phòng gia đình đến nhà hàng, quán café, nhà xưởng  rất cần thiết, vì nhiều lý do mọi người không thể.....

Máy làm mát không khí Kangaroo KG50F11 - 7 lít

3.960.000 VNĐ
2.999.000 VNĐ

-24%

Máy làm mát không khí Kangaroo KG50F11 - 7 lít Mỗi mua hè đến nhu cầu làm mát từ căn phòng gia đình đến nhà hàng, quán café, nhà xưởng  rất cần thiết, vì nhiều lý do mọi người không thể.....

Quạt phun sương Kangaroo KG209

3.900.000 VNĐ
2.499.000 VNĐ

-36%

.....

Quạt phun sương Kangaroo KG56B

3.880.000 VNĐ
2.299.000 VNĐ

-41%

.....

Quạt phun sương Kangaroo KG207

3.600.000 VNĐ
2.799.000 VNĐ

-22%

.....

Quạt phun sương Kangaroo KG208

3.600.000 VNĐ
2.399.000 VNĐ

-33%

.....

Quạt phun sương Kangaroo KG58S

3.500.000 VNĐ
2.469.000 VNĐ

-29%

.....

Quạt phun sương Kangaroo KG559

3.350.000 VNĐ
2.229.000 VNĐ

-33%

.....

Quạt phun sương Kangaroo KG56S

3.270.000 VNĐ
2.330.000 VNĐ

-29%

.....

Quạt phun sương Kangaroo KG55S

3.250.000 VNĐ
2.179.000 VNĐ

-33%

.....

Quạt phun sương Kangaroo KG55

3.250.000 VNĐ
2.229.000 VNĐ

-31%

.....

Quạt phun sương Kangaroo KG206

3.250.000 VNĐ
2.380.000 VNĐ

-27%

.....

Quạt phun sương Kangaroo KG50S

3.250.000 VNĐ
2.260.000 VNĐ

-30%

.....