| 8h - 21h (CN Nghỉ) 08 1771 7679  -  0909 886 183 , 431 Trường Chinh, Tân Bình, TpHCM

Tủ mát 20.000.000 VNĐ đến 40.000.000 VNĐ

Tủ mát Sanaky VH-1200HPNK

24.500.000 VNĐ
21.099.000 VNĐ

-14%

......

Tủ mát Sanaky VH-1209HPNK

24.700.000 VNĐ
21.099.000 VNĐ

-15%

......

Tủ mát Sanaky VH-1209HP2

24.700.000 VNĐ
21.520.000 VNĐ

-13%

......

Tủ mát Sanaky VH-1520HPNK

31.800.000 VNĐ
27.050.000 VNĐ

-15%

......