| 8h - 21h (CN Nghỉ) 08 1771 7679  -  0909 886 183 , 431 Trường Chinh, Tân Bình, TpHCM
Lò vi sóng Sharp R-G942VN-ST

6.400.000 VNĐ
4.539.000 VNĐ

-29%

.....

Lò vi sóng Sharp R-G932VN-ST

5.400.000 VNĐ
3.769.000 VNĐ

-30%

.....

Lò vi sóng Sharp R-G825VN-ST

4.300.000 VNĐ
2.999.000 VNĐ

-30%

.....

Lò vi sóng Sharp R-G573VN-B

3.180.000 VNĐ
2.199.000 VNĐ

-31%

.....

Lò vi sóng Sharp R-G572VN-S

3.180.000 VNĐ
2.199.000 VNĐ

-31%

.....

Nồi cơm điện Sharp KSH-1010V

3.120.000 VNĐ
2.780.000 VNĐ

-11%

.....

Lò vi sóng Sharp R-289VN-W

2.680.000 VNĐ
1.889.000 VNĐ

-30%

.....

Lò vi sóng Sharp R-678VN(W)

2.640.000 VNĐ
2.239.000 VNĐ

-15%

.....

Lò vi sóng Sharp R-678VN(S)

2.640.000 VNĐ
2.289.000 VNĐ

-13%

.....

Lò vi sóng Sharp R-G272VN(S)

2.600.000 VNĐ
1.799.000 VNĐ

-31%

.....

Nồi cơm điện Sharp KSH-777V

2.400.000 VNĐ
2.099.000 VNĐ

-13%

.....

Lò vi sóng Sharp R-G271VN(W)

2.390.000 VNĐ
1.759.000 VNĐ

-26%

.....

Lò vi sóng Sharp R-G273VN-B

2.380.000 VNĐ
1.799.000 VNĐ

-24%

.....

Lò vi sóng Sharp R-G223VN(SM)

1.990.000 VNĐ
1.499.000 VNĐ

-25%

.....

Nồi cơm điện Sharp KSH-555V

1.980.000 VNĐ
1.709.000 VNĐ

-14%

.....

Lò vi sóng Sharp R-21A1(S)VN

1.850.000 VNĐ
1.499.000 VNĐ

-19%

.....

Lò vi sóng Sharp R-20A1(S)VN

1.790.000 VNĐ
1.549.000 VNĐ

-13%

.....

Lò vi sóng Sharp R-G222VN(S)

1.690.000 VNĐ
1.499.000 VNĐ

-11%

.....

Lò vi sóng Sharp R-G221VN(W)

1.650.000 VNĐ
1.449.000 VNĐ

-12%

.....

Lò vi sóng Sharp R-204VN-S

1.480.000 VNĐ
1.189.000 VNĐ

-20%

.....

Lò vi sóng Sharp R-203VN-M

1.480.000 VNĐ
1.189.000 VNĐ

-20%

.....

Lò vi sóng Sharp R-202VN(S)

1.480.000 VNĐ
1.189.000 VNĐ

-20%

.....

Nồi cơm điện Sharp KSH-40V

1.400.000 VNĐ
1.049.000 VNĐ

-25%

.....

Nồi cơm điện Sharp KS-R18STV

1.400.000 VNĐ
1.049.000 VNĐ

-25%

.....